Pokazy tańca w świetlicy PSP 19

Dnia 28 stycznia 2014 roku odbył się Bal dla Babci i Dziadka zorganizowany przez PSP nr 19 w K-Koźle. Okazuje się, że tradycja organizowania takiego święta w tutejszej placówce jest od 20 lat.  "ORIAN - SHOW" istnieje również 20 latw murach tej szkoły uczestnicząc w wielu ważnych uroczystościach ZSM nr 1 i PSP nr 19 K-Koźle. Niezmiennie w poniedziałki i środy na Sali F-5 odbywają się próby tańca młodych przyszłych MISTRZÓW.... Swoje możliwości mogli oni przedstawić dla swoich Babci i Dziadków właśnie teraz w repertuarze Tańców Standardowych. Terener grupy Piotr Orian obserwując pokaz niespodziewał się takiej mobilizacji swoich podopiecznych przez co był dumny jak PAW...