"BIEGAM BIO LUBIĘ" Krapkowice, 21.09.2019 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KRAPKOWIC 21.09.2019 r.

BIEG BEZ OPŁATY STARTOWEJ!!!

REGULAMIN: https://www.maratonypolskie.pl/dokument/2019/53493_44359_regulamin2.pdf

ZAPISY 5 KM:    https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4972

ZAPISY DZIECI: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4973

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt  „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020,
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej,  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego